Något alla bör göra innan de flyttar in eller ut från sitt hus är en husbesiktning. Genom att göra en sådan är man både som köpare och säljare säker på husets skick. En köpare kan inte komma senare och anmäla ett dolt fel som en husbesiktning redan kontrollerat. För då finns det ett protokoll som visar att felet inte fanns när huset såldes. Man är inte skyddad mot detta enbart för att köparen gjort en husbesiktning inför flytt. Därför bör man även som säljare se till att man skyddar sig så mycket som möjligt från eventuella fel som kan uppstå. Bara för att huset var i ett bra skick när det såldes betyder inte det att fel inte kan uppstå senare. Något som man då inte kan visa att de verkligen uppkom efter att huset såldes. Något som avgör om det är säljaren eller köparen som ska betala för detta.

Som köpare vill man även vara säker på att man köper ett hus i ett bra skick. Så att det inte finns några dolda fel som man upptäcker när det är för sent. Man vill upptäcka alla eventuella fel så fort som möjligt. Det kan nämligen påverka om man bestämmer sig för att köpa huset eller inte.

Måste man göra en husbesiktning inför flytt?

Man måste enligt lag inte göra en husbesiktning inför flytt. Däremot så har man som köpare ett stort ansvar för att kontrollera det man köper. På samma sätt som en säljare har ett visst ansvar att informera om eventuella fel och brister på huset. Man ska däremot inte utgå från att en säljare kommer berätta om eventuella fel. Personen kanske inte ens känner till vilka de felen är och därför bör man alltid göra en husbesiktning inför flytt. Helst så ska man göra en husbesiktning innan man köper en fastighet. Då slipper man eventuella problem senare. Man kan då även förhandla ner priset på huset på grund av de fel som en husbesiktning visar.

Något man inte på samma sätt kan göra flera år senare när man upptäcker de dolda felen. Därför är det otroligt viktigt att man genomför en husbesiktning. Det kommer nästan alltid att spara pengar i slutändan. Även som säljare så bör man göra en husbesiktning efter att man sålt fastigheten. Genom att göra det så får man som sagt ett bevis på vilket skick huset var i när det såldes. Så om det dyker upp några problem senare så kan man visa att de uppstått efter försäljning.

Att tänka på när man ska köpa och sälja en fastighet

Man bör som sagt alltid göra en husbesiktning. För man har ett stort ansvar att kontrollera vilket skick huset är i innan man köper det. Även om säljaren har ett ansvar att informera om varan så har man som köpare ett större ansvar att ta reda på så mycket som möjligt om det man köper. Undantaget är om man inte hade kunnat upptäcka felet på ett normalt sätt. Det är detta som kalals för ett dolt fel.